Het aangezicht van de gevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw . Een gevel heeft als eigenschap  om door weers- en milieuinvloeden te vervuilen, zodat het de uitstraling van de gevel kan verslechteren. In het verleden werd deze vervuiling verwijderd door toepassing van chemicalien, door gebruik te maken van deze middelen (vaak zuren of alkalien) betekend een aanslag op het milieu en de gezondheid.

Voegbedrijf Siegersma reinigt de gevel d.m.v zandstralen, de verontreinigde toplaag wordt door zandstralen verwijderd. U woning of pand krijgt weer de uitstraling van toen.

Woning voor het stralen.

Woning na het stralenVerschil voor en na de gevelreiniging is hier goed te zien, de gevelsteen krijgt zijn oude uitstraling weer terug.

De gevels worden gereinigd door gevels te stralen met zand. Het zand wordt onder druk op de gevel gespoten
de vuile top laag wordt hierdoor verwijderd.

Foto boven is de straler die wij gebruiken voor de gevelreiniging.

Hieronder een voorbeeld van een woning die is gereinigd.

 

  

    Foto hieronder is de woning ook weer gevoegd.

 

Product Info

Voor meer informatie over gevelreiniging, neemt u dan gerust contact met ons op

_______________________

U kunt een e-mailbericht  met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
sakesiegersma4@hotmail.com Laatst bijgewerkt: 15 januari 2010