Waarom impregneren? Veel bouwwerken in Nederland bestaan uit mineralen, zoals baksteen, natuursteen, beton etc. Door de structuur van deze materialen (poreus) en ons zeeklimaat nemen zij veel vocht (water) op. Door deze vochtopname worden veel minerale ondergronden aangetast, afhankelijk van velerlei factoren.
Enkele van deze factoren zijn: zouten, industriele verbrandingsprocessen, water algen en mossen en vorst.

                           

Deze gevel is geimpregneerd, het water trekt nu niet meer in de steen. Door gevel te impregneren kan een aantal problemen worden voorkomen. Een aantal bekende problemen zijn:

    - Schimmeloverlast aan de binnenzijde door het doorslaan van de gevel.
    - Wite vlekken door zoutuitslag.
    - Vorstschade, door poreusheid kan de gevel meer water opnemen en het
       water zet 10% uit.
    - Verminderde isolatiewaarde van de gevel.
    - Alg- en mosvorming.

Het is dus van groot belang om een gevel te impregneren. De gevel zal dan geen water meer opnemen.
Hierdoor heeft vuil dat in het water zit dus ook minder kans om zich te hechten. Het spoelt met water mee de gevel af. Omdat de gevel droog blijf, zal deze een grotere isolerende werking hebben zonder dat de ventilerende werking verloren gaat. Dit kan een aanzienlijke energie-besparing tot gevolg hebben. De gevel is na het impregneren eenvoudig te reinigen. Ook bij nieuwbouw is het aan te bevelen om de gevel te impregneren. Ook hier geldt dat de gevel schoner blijft en zout uitslag wordt voorkomen. Zoutuitslag is de grote plaag voor veel nieuwbouw. Doordat de gevel teveel water op kan nemen worden de zouten uit de bakstenen en het voegwerk gedrukt. Door het impregneren krijgt water hier de kans niet toe omdat het niet in de gevel kan dringen.

Het resultaat is dus een mooie strakke gevel zonder vervelende vlekken.

Product Info

Voor meer informatie over impregneren, neemt u dan gerust contact met ons op____________________________________
 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
sakesiegersma4@hotmail.com  Laatst bijgewerkt: 10 april 2006